Kako Pravilno Upravljati Sigurnošću i Usklađenosti s GDPR-om, HIPAA-om i PCI-DSS-om

Sigurnosno upravljanje

U današnjem digitalnom dobu, zaštita osjetljivih podataka postala je kritičan zadatak za sve organizacije. Bez obzira radi li se o osobnim podacima korisnika ili zdravstvenim informacijama pacijenata, kršenja sigurnosti mogu imati ozbiljne posljedice. Ova tema obuhvaća razumijevanje ključnih pojmova kao što su osobno identifikacijske informacije (PII) i zaštićene zdravstvene informacije (PHI), te ključne zakone i regulative kao što su GDPR, HIPAA i PCI-DSS. Ovaj članak pružit će vam detaljan pregled ovih pojmova i regulativa te kako ih primijeniti u poslovanju.

Osobno Identifikacijske Informacije (PII)

PII ili osobno identifikacijske informacije su podaci koji mogu identificirati, kontaktirati ili locirati pojedinca. To uključuje puno ime, broj vozačke dozvole, broj socijalnog osiguranja, kućnu adresu i kontakt brojeve. Organizacije koje prikupljaju, pohranjuju i obrađuju ove informacije moraju ih zaštititi od neovlaštenog pristupa. U slučaju kršenja sigurnosti koje prelazi određeni prag, te organizacije su dužne obavijestiti nadležne organe i pogođene osobe. Neusklađenost s ovim zahtjevima može rezultirati značajnim kaznama.

Zaštićene Zdravstvene Informacije (PHI)

PHI ili zaštićene zdravstvene informacije odnose se na zdravstvene podatke koji uključuju zdravstvene planove, povijest plaćanja i zdravstvene zapise. PHI obuhvaća imena i adrese, zdravstvene zapise poput medicinskih ili dentalnih kartona, potpune skenirane slike lica i biometrijske podatke, te brojeve zdravstvenog osiguranja. Glavna razlika između PII i PHI je u tome što PHI specifično pokriva zdravstvene podatke. Kao i kod PII, organizacije koje rukuju PHI podacima moraju ih zaštititi prema zakonima i regulativama, a kršenja sigurnosti podliježu kaznama.

GDPR (Opća Uredba o Zaštiti Podataka)

GDPR je uveden od strane Europske unije kako bi se zaštitili osobni podaci građana EU. Ova uredba vrijedi za sve organizacije, bez obzira gdje se nalaze, pod uvjetom da prikupljaju, obrađuju i pohranjuju podatke građana EU. Ključne značajke GDPR-a uključuju:

 • Ograničenje svrhe: Podaci se smiju prikupljati i koristiti samo za jasno navedene svrhe.
 • Prijava kršenja podataka: Kršenja moraju biti prijavljena unutar 72 sata, inače slijede velike kazne koje mogu doseći do 4 milijuna eura ili 4% godišnjeg prometa.
 • Osiguranje integriteta podataka: Podaci moraju biti zaštićeni enkripcijom i privatnošću.
 • Ograničenje pohrane: Samo potrebni podaci smiju biti pohranjeni, a ostali moraju biti izbrisani.
 • Pravo na zaborav: Pojedinci imaju pravo zahtijevati brisanje svojih podataka iz sustava organizacije.

HIPAA (Zakon o Prenosivosti i Odgovornosti Zdravstvenog Osiguranja)

HIPAA je američki zakon usmjeren na zaštitu zdravstvenih informacija. Njegove glavne značajke uključuju:

 • Fizička zaštita: Kontrola i praćenje pristupa sustavima te praćenje uređaja s elektroničkim zdravstvenim informacijama.
 • Administrativna zaštita: Upravljanje rizicima, blokiranje neovlaštenog pristupa i obučavanje osoblja.
 • Obveza obavještavanja: Pacijenti, zdravstvene vlasti i mediji moraju biti obaviješteni o kršenjima koja prelaze 500 zapisa.
 • Pravilo privatnosti: Organizacija mora odgovoriti na zahtjeve pacijenata za informacijama.
 • Tehnička zaštita: Enkripcija i kontrola pristupa elektroničkim zdravstvenim informacijama.

PCI-DSS (Standard Sigurnosti Podataka u Industriji Plaćanja Karticama)

PCI-DSS regulira zaštitu podataka o kreditnim karticama. Organizacije koje žele biti usklađene s PCI-DSS moraju:

 • Upravljanje ranjivostima: Imati program za skeniranje i rješavanje ranjivosti.
 • Sigurna mreža i komunikacija: Koristiti alate za enkripciju i zaštitu komunikacije.
 • Praćenje mreže i testiranje: Osigurati stalno praćenje mreže i otkrivanje eventualnih prijetnji.
 • Autentifikacija i sigurnost pristupa: Osigurati da su krajnji korisnici pravilno autentificirani.

Savjeti za Usklađenost

Prevencija je bolja od liječenja. Ako vaše poslovanje može funkcionirati bez opsežnog prikupljanja osobnih ili zdravstvenih podataka, trebali biste to učiniti. Ako morate prikupljati takve podatke, svedite ih na minimum potreban za poslovanje. Koristite enkripciju za zaštitu podataka u mirovanju i tijekom prijenosa. Implementirajte sigurnosni okvir za kontrolu pristupa podacima i pravilno ih klasificirajte (privatni, povjerljivi, javni).

Intelektualno Vlasništvo

Intelektualno vlasništvo je nematerijalna vrsta vlasništva koja proizlazi iz ljudske kreativnosti. Alati za zaštitu intelektualnog vlasništva uključuju:

 • Trgovačke marke: Daju ekskluzivno pravo na korištenje fraza, simbola ili dizajna.
 • Autorska prava: Štite kreativna ili intelektualna djela kao što su slike, glazba i druga umjetnička djela.
 • Patenti: Sprječavaju druge u korištenju ili prodaji patentiranog izuma i vrijede 20 godina.

Zaključak

Upravljanje sigurnošću podataka i usklađivanje s regulativama kao što su GDPR, HIPAA i PCI-DSS zahtijeva pažljivu pažnju na detalje i posvećenost zaštiti podataka. Razumijevanje i primjena ovih zakona ne samo da pomaže u izbjegavanju kazni, već i povećava povjerenje korisnika i pacijenata. Uz prave mjere zaštite i poštivanje regulativa, organizacije mogu osigurati sigurnost i privatnost podataka te uspješno upravljati svojim poslovanjem u digitalnom svijetu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *