IAM – Identifikacija i autentikacija

Prikaz IAAA koncepta

U svijetu gdje digitalne prijetnje postaju sve sofisticiranije, upravljanje identitetima i pristupom (IAM) predstavlja temeljni stup zaštite informacijskih sustava. Kroz detaljnu implementaciju identifikacije, autentikacije, životnog ciklusa identiteta, te korištenja multifaktorske autentikacije, organizacije mogu osigurati da prava osoba ima pristup pravim resursima u pravo vrijeme.

Identifikacija i autentikacija

Prvi koraci u IAM procesu su identifikacija i autentikacija, koji zajedno tvore prvu liniju obrane protiv neovlaštenih pristupa. Identifikacija je proces gdje korisnik ili uređaj tvrdi svoj identitet, na primjer, kroz ID karticu ili biometrijski podatak. Važno je napomenuti da u ovom koraku korisnik samo tvrdi tko je, bez pružanja dokaza.

Nakon identifikacije dolazi autentikacija, koja provjerava istinitost tvrdnje. To se može postići na više načina, uključujući lozinke, PIN brojeve, pametne kartice ili biometriju. Autentikacija je ključna za potvrđivanje identiteta korisnika prije nego što mu se omogući pristup resursima.

Faze u životnom ciklusu identiteta

Upravljanje identitetima uključuje nekoliko ključnih faza koje osiguravaju uredno i sigurno upravljanje korisničkim računima i pristupima.

Provisioning je prvi korak, gdje se stvaraju novi računi i dodjeljuju odgovarajuće privilegije. Ova faza uključuje i početnu dodjelu prava pristupa novim korisnicima.

Revizija je proces gdje se periodično pregledavaju korisnički računi kako bi se identificirali zastarjeli računi ili neprimjereno nakupljanje privilegija, poznato kao ‘privilege creep’. To se događa kada osobe unapređene u organizaciji zadrže pristupne prava koja više nisu relevantna za njihove trenutne uloge.

Revokacija je završna faza gdje se deaktiviraju računi zaposlenika koji odlaze iz organizacije. Ovo je ključno za sprječavanje bivših zaposlenika da zadrže pristup korporativnim resursima, što bi moglo dovesti do sigurnosnih rizika.

Kategorije autentikacijskih faktora

Autentikacijski faktori kategorizirani su u tri osnovna tipa, koja pružaju različite razine sigurnosti:

  • Tip I (Nešto što znate) – Ova kategorija uključuje stvari kao što su lozinke, PIN brojevi i tajna pitanja. Iako su često korišteni zbog svoje jednostavnosti, ovi faktori su najmanje sigurni jer mogu biti lako ukradeni ili pogodeni. Na primjer, lozinka “123456” je jedna od najčešće korištenih i najlakše hakiranih lozinki.
  • Tip II (Nešto što posjedujete) – Ovi faktori uključuju stvari koje fizički posjedujete, kao što su pametne kartice, tokeni ili mobilni telefoni koji primaju jednokratne lozinke putem SMS-a. Ova kategorija pruža veću sigurnost jer zahtijeva fizičko posjedovanje uređaja ili kartice.
  • Tip III (Nešto što jeste) – Biometrijski podaci, kao što su otisci prstiju, skeniranje retine ili prepoznavanje lica, spadaju u ovu kategoriju. Biometrija je obično najsigurniji oblik autentikacije jer je teško falsificirati i jedinstvena je za svaku osobu.

Multifaktorska autentikacija (MFA)

Multifaktorska autentikacija kombinira dva ili više različita tipa autentikacijskih faktora, povećavajući sigurnost pristupa. Na primjer, korisnik može biti tražen da unese lozinku (Tip I) i potvrdi pristupni kod poslan na njegov mobilni uređaj (Tip II). Ova kombinacija značajno otežava neovlaštene pristupe jer napadač mora kompromitirati više faktora istovremeno.

Zaključak

Upravljanje identitetima i pristupom nije samo tehnološka potreba, već ključna komponenta sveobuhvatne strategije informacijske sigurnosti. Učinkoviti IAM procesi pomažu organizacijama da osiguraju da prava osoba ima pristup pravim resursima, sprječavajući time neovlaštene pristupe i potencijalne sigurnosne incidente. Ulaganje u napredne IAM rješenja, posebno u multifaktorsku autentikaciju, ključno je za zaštitu korporativnih sredstava i podataka u digitalnom dobu.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *