IAM – Autorizacija i odgovornost

Dvoje zaposlenika za stolom i jedan klijent, na led displayu piše authorizationa and accountability
Autorizacija i odgovornost

Ključni stupovi IAM-a: Autorizacija i Odgovornost

U današnjem digitalnom svijetu, gdje podaci predstavljaju jednu od najvrjednijih imovina organizacija, upravljanje identitetima i pristupom (IAM) igra ključnu ulogu u zaštiti tih podataka. Dva temeljna aspekta IAM-a su autorizacija i odgovornost. Ovi procesi osiguravaju da prava osoba ima pristup pravim informacijama te da su korisnici odgovorni za svoje akcije unutar sistema. U ovom članku ćemo detaljnije istražiti kako autorizacija i odgovornost funkcioniraju unutar IAM-a, kako bi organizacije mogle učinkovitije zaštititi svoje resurse.

Autorizacija: Tko može što?

Autorizacija je proces koji određuje koje akcije korisnik može izvoditi unutar sustava, kojim podacima može pristupiti, i generalno, koje resurse može koristiti. Ovaj proces se aktivira nakon što je korisnik uspješno prošao proces autentikacije, tj. kada je sustav potvrdio njegov identitet. Autorizacija je ključna za sprječavanje neovlaštenog pristupa i minimiziranje potencijalnih šteta koje korisnici mogu uzrokovati, bilo namjerno ili nenamjerno.

Definiranje prava pristupa

Prva faza u autorizaciji je definiranje prava pristupa. Ovdje se odlučuje tko smije raditi što unutar sustava. Organizacije obično stvaraju različite grupe korisnika s unaprijed definiranim privilegijama. Na primjer, obični korisnici mogu samo pregledavati svoje račune, dok administratori mogu kreirati, pregledavati i brisati korisničke račune.

Primjer:

U IT infrastrukturi jedne organizacije, postoji nekoliko uloga s različitim razinama privilegija. Administratori imaju pune privilegije nad sustavom, uključujući dodjeljivanje pristupa, dok obični korisnici mogu samo pregledavati vlastite račune.

Detaljno granuliranje prava

Autorizacija može biti vrlo detaljna, sve do razine pojedinačne datoteke ili resursa. Granulirana autorizacija omogućuje precizno određivanje što svaki korisnik može učiniti unutar sustava. Ako korisnik pokuša pristupiti datoteci kojoj nema odgovarajuće privilegije, taj pokušaj neće uspjeti.

Primjer:

Zaposlenik u financijskom odjelu organizacije može imati privilegije samo za čitanje određenih izvještaja, dok mu je onemogućen pristup modifikaciji istih. Na taj način, iako ima pristup izvještajima, ne može mijenjati ili brisati podatke.

Odgovornost: Praćenje i revizija korisničkih aktivnosti

Odgovornost u kontekstu IAM-a odnosi se na sposobnost praćenja i revizije korisničkih aktivnosti unutar sistema. To uključuje bilježenje svih akcija koje korisnici poduzimaju, što je ključno za detekciju i reagiranje na sigurnosne incidente. Procesi odgovornosti pomažu osigurati da se korisnici mogu pozvati na odgovornost za svoje postupke, a također sprječavaju zloupotrebe sistema.

Evidencija aktivnosti korisnika

Odgovornost uključuje zapisivanje korisničkih aktivnosti. Logovi korisničkih aktivnosti omogućuju identificiranje povreda sigurnosnih pravila. Mogu se koristiti za nadzor svih akcija korisnika unutar sustava.

Primjer:

Ako se detektira neautorizirana promjena u bazi podataka, revizija logova može pomoći u identifikaciji korisnika koji je izvršio tu promjenu.

Osiguranje kroz rotaciju poslova

Rotacija poslova omogućuje uvid novog zaposlenika u radnje prethodnika. Pomaže u otkrivanju problema, jer novi zaposlenik može primijetiti nepravilnosti u radu prethodnika. Na primjer, ako zaposlenik godinama obavlja istu ulogu, teško je dobiti uvid u njegove aktivnosti, ali kad ga zamijeni drugi zaposlenik, mogu se otkriti nepravilnosti.

Primjer:

Administrator mreže koji ima pristup kritičnim sustavima može biti prebačen u drugi odjel, što omogućuje drugom administratoru da pregleda njegove aktivnosti i provjeri poštuje li sigurnosna pravila.

Uloga logova u odgovornosti

Mrežni, aplikacijski i sistemski logovi ključni su izvori informacija za praćenje aktivnosti korisnika:

  • Mrežni logovi (ruteri, preklopnici, firewall logovi): Prikazuju web stranice koje je korisnik posjetio, sesije koje je kreirao i tako dalje.
  • Logovi baza podataka: Prate upite, pristup datotekama i modifikacije.
  • Aplikacijski logovi: Zabilježavaju iznimke, padove i anomalije.
  • Sistemski logovi: Prate informacije o korištenim resursima, pokrenutim aplikacijama i instaliranom softveru.

Primjer:

Ako je osjetljivi dio baze podataka promijenjen ili izbrisan, logovi baze podataka omogućuju identificiranje korisnika koji je izvršio te promjene.

Zaključak

Autorizacija i odgovornost ključni su za učinkovito upravljanje identitetima i pristupom. Implementacija stroge kontrole pristupa i efikasnih mehanizama za praćenje korisničkih aktivnosti omogućuje zaštitu osjetljivih informacija i infrastrukture. Organizacije bi trebale usvojiti politiku minimalnih privilegija i sprječavanja “privilege creepa” kako bi održale sigurnost svojih sustava. Praćenje aktivnosti kroz detaljne logove, audite i rotaciju poslova pomaže u otkrivanju nepravilnosti i održavanju odgovornosti korisnika unutar organizacije.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *